Вегетация на Веракрус Основни характеристикина растителност в щата Веракруз Той е резултат от разпространението на фактори като географското му положение, климата и типа на почвата. Тези, през милиони години, са довели до големия брой растения, които са известни днес.

Някои от най-важните видове растителност, които можем да намерим в района на Веракруз, са: хидрофилна растителност, савани, гори и гори..

Хидрофилната растителност

Типичен за топъл климат, той е съобразен с тревисти растения. Техните видове могат да бъдат водни или подводни.

Нейни основни представители са попал и тулар. И двете могат да се измерват от 1 до 3 метра и се намират в блатисти или застояли водни площи.

Те се различават по това, че попалът има големи и широки листа, а листата имат тънки или несъществуващи листа.

Този вид растителност служи като местообитание за останалите видове животни. Освен това те се използват и за риболов, селско стопанство и средства за речен транспорт. Можем да ги открием по крайбрежните равнини на Веракруз.

Растителността на саваните

Характерно за топъл климат и почви, които се възстановяват лесно след изгаряне. Състои се от обширни пасища и разпръснати дървета, които не превишават 8 метра височина. Палмата е един от най-характерните видове от този тип растителност в Веракруз.

Този вид растителност е идеален за животните, тъй като се провежда на места, където вали през лятото.

В сухия сезон възникват пожари, които насърчават образуването на обогатени пасища, които служат като храна за добитък.

Можем да го открием в крайбрежните равнини на щата Веракруз.

Растителността в джунглата

Характерно за топъл и влажен климат, това е гъста и буйна растителност, с дървета, които могат да достигнат до 40 метра височина, с много силни корени..

Има мъхове и папрати със затворена листа, която едва ли позволява преминаването на светлина, благоприятстваща влажността за възпроизвеждане на гъбички..

Този тип растителност може да се намери на места в близост до основните планински системи, югоизточно от държавата.

Представлява невероятна икономическа стойност за държавата, защото има голямо разнообразие от лечебни и декоративни растения.

Горската растителност

Обикновено се развива в умерен до студен климат. Притежава множество дървета, чиято височина е между 15 и 40 метра.

Акцентира бор и дъб, както и много други, които се използват като дърво, както и други видове папрати, билки и гъби..

Този вид растителност може да се намери в планинските системи на центъра и северозападната част на държавата.

Те имат важна екологична стойност поради регулаторните им действия по отношение на хидрологичните системи, които подобряват качеството на водата, защитават почвите и намаляват вероятността от наводняване.

препратки

  1. (Н.О.). Растителност на Веракрус: Растителност в щата Веракрус, Мексико. Той се възстановява на 6 октомври 2017 г. от paratodomexico.com
  2. (2014, 6 май). Видове растителност на щата Веракрус. от Rolando Hernández ... Възстановен е на 6 октомври 2017 г. от prezi.com
  3. (Н.О.). Растителност и земеползване - Universidad Veracruzana. Възстановен е на 6 октомври 2017 г. от cdigital.uv.mx
  4. (Н.О.). Флора и фауна. Веракрус. Възстановен е на 6 октомври 2017 г. от cuentame.inegi.org.mx