технология - Страница 2

Компоненти и типове компютърни мрежи

а компютърна мрежа е система, съставена от два или повече компютъра, свързани помежду си, чиято връзка позволява да се споделят...

Какви продукти се произвеждат с еластомери?

на продукти, които получаваме от еластомери те са толкова променливи, че можем да ги разделим на няколко производствени сектора: подметки...

Какво представляват комуникационните устройства? Основни характеристики

на комуникационни устройства те са устройства, които генерират и / или получават аналогови или цифрови сигнали, позволяващи обмена на информация....

Какво представляват строителните технологии? Най-важните функции

на строителни технологии те са набор от инженерни техники, които се прилагат към структурните строителни процеси. Те се използват и...

Какво представляват комбинираните машини? (с 10 примера)

на сложни машини Те могат да бъдат малки като механичен часовник или по-голям от строителния кран. Те са резултат от...

Какви са техническите творения?

на технически творения всички тези постижения, иновации и изобретения, които са се развили, тъй като човешкото същество е мислено същество....

Какво означава GPI в ​​социалните мрежи?

GPI в ​​социалните мрежи означава "благодаря за поканата". Това е съкращение, което започва да се използва от 2014 г. Както...

Какво е система човек-машина? Основни характеристики

а система човек-машина е интегрирането на функциите на един или няколко човешки оператори с машина, формирайки една единица, която взаимодейства...

Какво е протокол в изчислителната техника? Основни характеристики

а компютърен протокол се отнася до набор от предварително дефинирани правила с цел стандартизиране на обмена на информация в компютърните...