Личностни разстройства - Страница 3

17-те основни разлики между социопати и психопати

на Разлики между социопатията и психопатията Понякога те са трудни за разбиране от хора, които не са експерти по темата,...

Характеристики на хетероагресивността, компоненти и патологии

на heteroaggressivity Това е вид агресивност, която се отнася до всички онези агресивни поведения, които се характеризират с насочване към...

Еголатрия 15 Знамения на хората от Еголатрата

на еготизъм е поклонението, обожанието и прекомерната любов към себе си, според речника на Реалния испански език (РАЕ). В строго...

Концепция за антисоциалното поведение, теории и рискови фактори

на антисоциално поведение Тя се отнася до всеки тип поведение, което е пейративно обозначено. Тя обхваща голям брой поведения, които...

Атазагорафобия симптоми, причини, лечения

на atazagorafobia Прекомерният и ирационален страх е, че други хора забравят собственото си съществуване. Това не се отнася до онези, които...

14 Симптоми на личността на психопат

на личност на психопат Той показва няколко характерни симптоми: липса на разкаяние, манипулация, липса на съпричастност и повърхностен чар.Те също са...