Характерни религиозни ценности, значение и примерина религиозни ценности те са етичните принципи и цялото поведение, което човек приема според религията, която практикува. Тези ценности обикновено се свързват с универсалните ценности, които моделират правилните нагласи и поведения в обществото. Тези ценности са установени в свещените или религиозни текстове.

От друга страна, не е необходимо да бъдеш практикуващ или да достигнеш фанатизма на една религия, за да може човек да приложи някои религиозни ценности в живота си. Много хора, без да имат ясна религия, са способни да водят етичен и морално коректен духовен живот.

Всъщност много агностици или атеисти поддържат собствените си убеждения за вяра и живеят под духовни принципи на доброто. Религиозните ценности се коренят в разбиране, уважение, прошка на другите и на самите тях.

Освен това този тип ценности се споделят между няколко религии, въпреки че всеки има определени различия, но търси същата цел: правилното поведение на хората, за да живее в хармония и да достигне до своя бог..

индекс

 • 1 Характеристики
  • 1.1 Те не са наложени от обществото
  • 1.2 Приличат на универсални ценности
  • 1.3 Те се стремят да променят злите чувства на човечеството
 • 2 Значение
  • 2.1 Разбиране на другите и на самите себе си
  • 2.2 Разбиране на произхода и бъдещето
  • 2.3 Помощ за вземане на добри решения
 • 3 Примери
  • 3.1 Християнство
  • 3.2 Ислямизъм
  • 3.3 Будизъм
 • 4 Препратки

функции

Те не са наложени от обществото

Религиозните ценности са предавани от поколение на поколение през цялата история на човека; но те са ценности, обяснени от свещените книги. В този смисъл те са предварително установени ценности, наследени от божествеността. Те не са създадени от догма.

В този смисъл религиозните ценности не действат според личната интерпретация на всяко човешко същество, а на характеристиките, наложени от свещените текстове или религиозната власт..

Те приличат на универсални ценности

Религиозните ценности са свързани с универсални, етични, морални ценности и всички, които се считат за правилни в обществото. Например ценности като уважение, честност и всички тези, които се предават в семейството и образователните институции.

По принцип религиите споделят и практикуват едни и същи религиозни ценности; въпреки това има различия в тълкуването на ценностите, освен че има религии, които отдават приоритет на стойността пред другите.

Накратко, съществуват универсални ценности, които се споделят в религиозната област, тъй като тя се налага както в свещените книги, така и налагани от обществото през годините.

Те се стремят да променят злите чувства на човечеството

Религиозните ценности имат за цел да променят човешкото поведение, свързано с огорчение, завист, егоизъм и всякакви други негативни чувства. Това са ценности, които канят човешките същества да се държат правилно, без да навредят на ближния или на самите тях.

Тези ценности се стремят да променят злото, егоизма и като цяло всички анти-ценности. В противен случай тя се стреми да подкрепи значението на любовта, добротата, уважението и солидарността, за да се постигне по-голяма близост с бога, който има вяра.

важност

Разбиране на другите и себе си

Отвъд практикуваната религия трябва да се изпълнят редица положителни параметри, които трябва да управляват човешкото поведение. Човек не е дефиниран от религията, която практикува; Всички религии имат за цел да моделират поведение, чувства и уважение към техния бог.

Значението на религиозните ценности произтича от това, как хората се чувстват за себе си и как се отнасят към своите съседи. Като общо правило действаме добре с околната среда, както и като се грижим и се зачитаме.

Религиозните ценности се коренят в важността да се помага на всички, които се нуждаят от нея, способността да се разбират и прощават греховете на другите и спазването на задълженията и предписанията, установени от религията..

Разберете произхода и бъдещето

Религиозните ценности не само моделират поведението на индивидите и им дават по-добър жизнен път, но и целят да обяснят произхода на живота, в допълнение към моделирането на поведението, което следващите поколения следва да следват.

Освен това те обясняват причината за религиозните вярвания, най-добрия начин да поднови вярата и начина на живот, които трябва да се следват от раждането до последния ден от живота..

Помогнете да вземете добри решения

Религиозните ценности са ключови за определяне на това какво решение да предприемете, за действия и реакции, за да имаме критерии за правилни и грешни неща.

Свещените текстове, в допълнение към по-нататъшното популяризиране на религията, са инструмент за моделиране на поведението на хората по позитивен начин, за да получат божествена награда..

Когато индивидът трябва да вземе решение, което предполага въздействие върху другите или върху себе си, той трябва да направи това под филтрите на любовта, милостта, милосърдието, святостта и послушанието..

Примери

християнство

Християнските вярвания са свързани с факта, че всички хора са направени по Божия образ и че всички членове на вярата са обединени в Христовото тяло. В този смисъл, за християните всички хора са равни, независимо от расата или социалната класа.

Християните от най-ранна възраст са научени да уважават всички хора около тях, да помагат и да се отнасят към другите така, както биха искали да бъдат третирани..

ислямизма

Скромността е една от най-важните религиозни ценности на исляма. За мюсюлманите тази стойност се свързва с облеклото на вярващите. Жените покриват цялото тяло, понякога и очите, за да изпълнят стойността на скромността.

По тази причина мюсюлманите считат животните за вид, който е под човешките същества, тъй като те са напълно изложени..

будизъм

За будистите състраданието е една от централните религиозни ценности на тяхната религия; е стойност, свързана със значението, което индивидът има за друг.

Състраданието е желание да се избегне страданието на човек, дори ако това е неизвестно. Будистите, които поддържат тази стойност като начин на живот, усещат страданията на другите, сякаш са такива.

Оттам хората вземат решения въз основа на тази стойност. За будистите състраданието се свързва с убежденията за прераждането и кармата. Всички онези хора, които вършат лоши дела, може да са в състояние да им платят, когато се превъплъщават в по-нисък начин на живот.

препратки

 1. Религиозни ценности, Portal Definition.de, (n.d.). Взети от definicion.de
 2. Значение на религиозните ценности, значения на уебсайта (n.d.). Взети от meanings.com
 3. Списък на семейните стойности, Amy Guertin, (n.d.). Взети от family.lovetoknow.com
 4. Религиозни ценности, Уикипедия на английски език (n.d.). Взето от Wikipedia.org
 5. Примери за религиозни ценности, Дебра Крафт, (2017). Взети от classroom.synonym.com