електроника

Части, характеристики и експлоатация на ТЕЦ

а ТЕЦ, известна също като термоелектрическа централа, тя е система, създадена да генерира електрическа енергия чрез освобождаване на топлина, чрез...

Типове полупроводници, приложения и примери

на полупроводник те са елементи, които изпълняват функцията на проводници или изолатори избирателно, в зависимост от външните условия, на които...

Формула на индукцията и единици, Самоиндукция

на индуктивност е свойството на електрическите вериги, през които се произвежда електродвижеща сила, поради преминаването на електрически ток и изменението...

Градиент на потенциалните характеристики, как да го изчислим и пример

на потенциален градиент е вектор, който представлява отношението на промяната на електрическия потенциал по отношение на разстоянието във всяка ос...

История Електроскоп, как работи, какво служи

а електроскоп е устройство, използвано за откриване на електрически заряди в близки обекти. Той също така показва знака на електрическия...