химия - Страница 3

Структура, свойства и употреби на калциев оксид (CaO)

на калциев оксид (CaO) е неорганично съединение, което съдържа калций и кислород в йонни форми (да не се бърка с калциев...

Структура, свойства, номенклатура и употреби на борен оксид (B2O3)

на борен оксид или борният анхидрид е неорганично съединение, чиято химична формула е В2О3. Тъй като борните и кислородните елементи...

Структура, свойства и приложения на берилиевия оксид (BeO)

на берилиев оксид (BeO) е керамичен материал, който, освен високата си якост и електрическо съпротивление, има висок капацитет на топлопроводимост,...

Формула, свойства, рискове и употреби на бариев оксид

на бариев оксид е химично съединение с формула BaO, което се получава чрез термично разлагане на бариев нитрат или чрез...

Формула на серния оксид, свойства, рискове и приложения

на серен оксид (VI), известен също като серен триоксид или сярен анхидрид, е химично съединение с формула SO3. Неговата структура...

Химическа структура на алуминиев оксид (Al2O3), употреба, свойства

на алуминиев оксид (Al2О3 химична формула), наричан още алуминиев оксид, алуминиев оксид, корунд или алуминиев триоксид, е метален оксид, който се...

Формула, свойства, рискове и употреби на меден оксид

на меден оксид, наричан още меден оксид (II), е химично съединение с формула CuO. Неговата структура е показана на фигура...

Специфичен обем вода, въздух, пари, азот и идеален газ

на специфичен обем тя е интензивна характеристика на всеки елемент или материал. Определя се математически като отношението между обема, зает...

Атомният обем как се променя в периодичната таблица и примери

на атомния обем е относителна стойност, която показва връзката между моларната маса на елемента и неговата плътност. Така, този обем...