Социални умения

Ефективни връзки как се развиват, видове, примери

на емоционални връзки те са дълбоки и трайни връзки, които свързват един човек с друг чрез пространство и време. Това е явление,...

Срамежливостта характеристики, причини и как да се преодолее

на срамежливост това е модел на поведение, характеризиращ се с комуникативни трудности и социално потискане. Но това не е заболяване...

Алтернативни и Augmentative комуникационни системи (SAAC)

на Аугментативни и алтернативни комуникационни системи (SAAC нататък) са тези устройства или системи, които помагат и позволяват на хората с...

Смисъл на принадлежащите характеристики, значение и примери

на чувство за принадлежност Това е чувство на идентичност с определена група, която може да варира от спортен отбор до институция или...

Какво е социална чувствителност?

на социална чувствителност способността на индивида е да разпознава, възприема и разбира сигнали и контексти в социалните взаимодействия. Това означава...

Какво е социалното влияние?

Терминът социално влияние се отнася до промяната в преценките, мненията или нагласите на индивида да бъде изложена на решенията, мненията...

Какво е агресивност?

на агресивност това е социално взаимодействие, често вредно, което има за цел да нанесе вреда на друг индивид. Това може...

История на социалната психология, обект на изследване, области и представители

на социална психология е дисциплината, която е отговорна за научното изследване на влиянието на присъствието на други хора (независимо дали са реални...

Социални практики Езикови типове и практики

на социални практики Те са навици и начини за правене на неща, които са установени в едно общество и се практикуват по...