аз работя - Страница 2

Характеристики за регистрация на работодателя, защо е важно и пример

на регистрация на работодателя е процесът, чрез който физическо лице или юридическо лице регистрира пред съответното държавно образувание намерението, което...

Материални ресурси на компанията Администрация и класификация

на материални ресурси на една компания те са всички материални активи, които имате по време на извършване на вашата дейност....

Какви са данъците, които трябва да платите? Основни характеристики

на неплатени данъци те представляват счетоводна сметка, която представлява икономическите ангажименти, които предприятието има към държавата, съответстващи на плащането на...

Какво представлява електронното представяне?

а електронно представяне е презентация, която използва мултимедиен инструмент като изображения, аудио, електронни файлове и т.н., които се предават чрез...

Какво е сертификат за работа? (с примери)

а работен запис или работапотвърждава текущия или предишния статут на заетост на дадено лице. Сертификатите действат като отговор на искане...

Какво е изпълнителен доклад и как да го направя?

а изпълнителен доклад е документ, който е приложен към бизнес план и представя в обобщен вид едно или повече обосновки...

Какво е наказателна заповед?

а наказателно постановление това е процедура, извършвана от съдебните органи, съдията или наказателния съд с различна юрисдикция, но с една...

Какво е конкурентното предимство на Майкъл Портър?

на конкурентно предимство на Майкъл Портър Тя установява, че има три основни начина за позициониране на пазара над конкурентите: чрез...

Какво представлява Матричната организация? Най-важните функции

на матрична организация Това е бизнес структура, в която служителите участват в конкретни проекти, без да пренебрегват своите функции. Използват...